Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 11868 - 11923)

18.1.2019: Aktualizace SlimOffice 5.1 (11923)

Aktualizace obsahuje nové parametry pro výpočet mezd a tiskové sestavy pro rok 2019! Před zpracováním mezd za 2019/01 je nutné provést vrácení uzávěrky pro období 2018/12. Uzávěrku 2018/12 je nutné spustit na aktualizaci SlimOffice 5.1 (11923) z důvodu nových hranic parametrů pro průměry náhrady ztráty na výdělku pro rok 2019!

 Prodej

 • Nový systém vyskladnění dokladů (FV, Prodejek) a návazných funkcí pro umožnění částečného vyskladnění dokladu (tvorba VZ). Do dokladu je nově přidán příznak Vyskladněno, který určuje, zda je celý doklad vyskladněn. Naproti tomu příznak Vyskladnit má stejnou funkci jako doposud a určuje také, zda byl doklad vyskladněn (částečně nebo kompletně) a hlavně pokud je tento příznak zaškrtnut, tak se doklad při ukládání vyskladní - nově i v případě editace dokladu. Příznak Vyskladněno i příznak Vyskladnit je možno editovat na zaškrtnutý nový parametr uživatele a v kombinaci s parametrem pro povolení editace vyskladněných dokladů bude možno doklad dovyskladnit při editaci - stačí, aby doklad neměl příznak Vyskladněno, byl zaškrtnutý příznak Vyskladnit a tento příznak byl přes parametr povolený editovat. Pro částečné vyskladnění dokladů jsou do řádků dokladů přidány nové položky Dosud vyskladněno a Zbývá vyskladnit. Nově se doklady vyskladňují a kontrolují nikoliv na množství, ale na položku Zbývá vyskladnit. Do řádků přidán příznak V - znamená, že řádek byl vyskladněn bez ohledu na Zbývá vyskladnit. Řádek se zaškrtnutým příznakem V se nikdy nebude vyskladňovat. Blokace množství v dokladech je nově napojena na položku Zbývá vyskladnit
 • Rozšíření funkcí Pořízení faktury k Výdejce zboží a Pořízení Prodejky k Výdejce zboží - nově se při editaci dokladu (FV, Prodejky) doplněné řádky vyskladní (pokud je nastaven příznak Vyskladnit).
 • Napojení funkcí Výdejka k faktuře, Výdejka k prodejce a Výdejka k ZLV na nový systém vyskladnění. Nově se nabízí doklady k vyskladnění do té doby, než je doklad kompletně vyskladněn.
 • SPC=Přepravní služby - nový modul Česká pošta. Vytvořeny parametry klienta (číselná řada, typ podavatele, cesta k uložení datové souboru, atd.) a parametry uživatele (editace přepravy, tisk hned po pořízení). Katalogy - Česká pošta: vytvořeny nové katalogy pro číselníky druhů zásilek České pošty a služeb České pošty - využívá se při vytváření zásilek k dokladu. Napojeno na faktury vydané - záložka Přepravní služby a v případě evidence více balíků (parametr klienta) i na ikonu v browseru dokladů, kde se generují zásilky. Vytvořena soupiska České pošty s možností generování datového souboru typu M (dle struktury od České pošty, kódování Latin2). Tisková sestava štítků včetně čárových kódů - pro jednu zásilku i pro více zásilek při aktivním parametru klienta Evidovat více zásilek.

Sklady

 • Napojení funkcí Skladová příprava výdeje k faktuře, Skladová příprava výdeje k prodejce na nový systém vyskladnění - nově se nabízejí doklady k vyskladnění do té doby, než je doklad kompletně vyskladněn.
 • Doplnění položky Dluh po splatnosti ve dnech max. do výdejky zboží, skladové přípravy, meziskladového převodu a průběžky (funkce obdobná jako v dokladech a zakázkách).

Zakázky

 • SPC=Půjčovna - úprava funkcí Vytvoření FV / Prodejky pro vrácení zálohy. Funkce přejmenovány na Vytvoření FV / Prodejky s vrácením zálohy. Do dokladu se natáhnou mínusové částky jako doposud u zboží s příznakem půjčovna na 0 nebo pokud je vyplněn příslušný parametr klienta, tak zboží v něm vyplněné. Nově se dotáhne i všechno ostatní zboží, to má částky stejné, jako je to na zakázce.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu - zavedeny nové parametry pro období od 1.1.2019 do 31.12.2019.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - doplněna sada nových tiskových sestav pro rok 2019: MzKz/002 - Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), MzKz/003 - Hromadné oznámení zaměstnavatele, MzKz19/007-Potvrzení o zdanitelných příjmech, MzKz19/008-Potvzení o zdanitelných příjmech pro DPP a srážkovou daň, MzKz19/012 - Potvrzení o době trvání zaměstnání (pro OSSZ), MzKz19/013-Prohlášení k dani, MzKz19/014-Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (použije se poprvé pro roční zúčtování za 2018), MzKz19/017-Potvrzení o uplatňování slevy na děti, MzKz19/018 - Oznámení plátce daně, MzKz19/019-Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou, MzKz19/020-Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, MzNemoc19/001-Příloha k žádosti (NEMPRI18).
 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - nová tisková sestava MzOSSZ19/001-Přehled o výši pojistného.
 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přihláška a odhláška z registru zaměstnavatelů: nové tiskové sestavy MzPORZ/001 - Přihláška do registru zaměstnavatelů, MzPORZ/002 - Odhláška z registru zaměstnavatelů.
 • Výpočty - Vyúčtování daně - Zaměstnanci - nová tabuka výpočtu a tisková sestava MzRVD18/001 - Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování srážkové daně - nové tiskové sestavy MzVSRD18/001-Vyúčtování srážkové daně, MZVSRD18/002 - Příloha.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování daně ze závislé činnosti - nové tiskové sestavy MzVD18/001-Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MZVD18/002-Příloha č.1, MZVD18/003-Příloha č.3, MZVD18/004-Příloha č.4.
 • SPC=Veřejné služby a správa: vytvořeny nové platové tabulky, platné od 1.1.2019.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - záložka Statistika - Obor vzdělání (OBORVZD). Pro vyplnění položky je možné využít aplikaci ISPV: https://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Aplikace-Obor-vzdelani.aspx. Na základě vyplněných údajů se vygeneruje kód, který je pak možné zkopírovat do položky Obor vzdělání na kartu zaměstnance. Upraveno zpracování statistiky ISPV.
 • SPC=Mzdy-Střediska - nová funkce pro evidenci odpracované doby po střediscích (obdoba evidence odpracované doby po akcích). Formulář výpočtu mzdy rozšířen o sloupec středisko pro možnost rozepsání jedné platové složky na více středisek. Výpočet mzdy rozšířen o novou záložku Výpočet - Střediska. Napojeno na funkce Měsíční součty a zaúčtování.

Katalogy

 • Katalog firem - doplněna záložka Přílohy s možností vložit jakýkoli typ přílohy (obdobně jako v ostatních dokladech a formulářích).

 Parametry

 • Parametry - Nastavení klienta - Ostatní - EDI - nový parametr Exportovat SKP místo kódu zboží - v exportech zakázek nebo dokladů se implicitně exportuje kód zboží nebo na tento nastavený parametr pak SKP.

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 11731 - 11867)

1.11.2018: Aktualizace SlimOffice 5.1 (11867)

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Normalizované výkazy (pro podnikatele) - doplněny výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty, platné od 1.1.2018.
 • SPC=Příspěvkové organizace: Tiskové sestavy - Příspěvkové organizace - Normalizované výkazy upraveny dle nových struktur pro rok 2018.

Prodej

 • Prodejky - nová tisková sestava Prod/006 - Prodejka s logem a razítkem.
 • Browsery dokladů (FV, Prod, ZLV, OP) - doplněno nové řazení: Firma, Vystaven (kód firmy+datum vystavení).
 • Ostatní - Import - Import z ISDOC XML - funkce rozšířena o možnost hromadného importu dokladů (výběr více souborů s příponou ISDOC).

Nákup

 • Browsery dokladů (FD, ZLD, OZ) - doplněno nové řazení: Firma, Vystaven (kód firmy+datum vystavení).

Sklady

 • Pohyby zboží - Prohlížení, opravy a tisk - nová ikona pro editaci položek Intrastat.
 • Zboží - Katalog zboží a služeb - záložka Pohyby zboží - do browseru doplněny sloupce: kód příjemce a název příjemce.
 • Zboží - Katalog zboží a služeb - do browseru doplněn nový sloupec Čárový kód 2 (EAN2).
 • SPC=Rozšířené filtry: filtry pro katalog zboží a služeb jsou rozšířeny o možnost filtrování položek definovaných v Parametry a servis - Parametry - Parametry dokladů.
 • Skladová příprava výdeje - záložka Dodací a platební podmínky - položka Balné rozšířena o možnost zadání množství a ceny.
 • SPC=MSU: Skladová příprava výdeje - záložka Dodací a platební podmínky - položka Balné je přístupná pro editaci. Ve funkci Odeslání faktury je cena balného přenášena do řádku FV, do ceny včetně DPH. Dále se dořádku FV dotahuje množství z položky Upravené množství (pokud je vyplněno), pokud vyplněno není, pak se dotahuje Množství (tak jako dosud).
 • Tiskové sestavy - Statistika Intrastat - ve filtru napojen parametr "Provést rozpad kompletů na komponenty" i pro přijetí - v tiskových sestavách a exportu do IDESCZ.
 • SPC=eShop: Kategorie zboží - v detailu vytvořeny záložky Přílohy a Parametry. Vytvořeny nové parametry - funkčnost obdobná jako v rozšířených filtrech pro katalog zboží a služeb. Parametr lze vybrat i jako multiselect a při ukládání se rozpadne na tolik parametrů, kolik je hodnot. Je možné zadat jeden parametr vícekrát. Natvrdo je uvedeno těchto pět parametrů: barva, velikost, sezóna, značka a sortimentní skupina.
 • SPC=eShop: Kategorie zboží - doplněna položka Zobrazovat na webu.

Objednávky

 • Ostatní - Import - Objednávky - rozšíření imporu řádek z CSV - nově se po importu cen doplňuje příznak Editovaná cena.

Zakázky

 • Zakázky - Plnění zakázky - Dodatečné plnění zakázky zakázkou - nově je umožněno buď vybrat více zakázek, které se mají splnit jednou zakázkou nebo vybrat jednu zakázku a tu splnit více zakázkami. V případě, že se vybere více zakázek, které se mají plnit více zakázkami, tak tato kombinace není možná a program upozorňuje hláškou.
 • Zakázky - Řádky - funkce Import řádků z CSV souboru rozšířena o novou funkčnost výpočtu částky celkem za řádek (množství * cena/cj) a napojení na standardní cenotvorbu. Pro uvedenou funkčnost nesmí být aktivní parametr uživatele pro zákaz editace řádek zakázky.
 • Výroba a servis - detail Výrobní zakázky - popisky položek balení a povrchová úprava je nově možné změnit podle zadaných parametrů klienta (Parametry a servis - Parametry klienta - Akce, Výroba a servis).
 • Výroba a servis - Prohlížení, opravy a tisk - doplněn sloupec Balení a položky Povrchová úprava a Balení napojeny na nové parametry klienta pro změnu textu.
 • SPC=Půjčovna: Půjčovna - v browseru doplněny nové funkce (ikony) pro Vystavení zálohy FV a Vystavení zálohy Prodejky. Funkce vytvoří doklad s řádkami, kde se kód zboží dotáhne podle nově vyplněného parametru klienta Ostatní - Půjčovna - Kódy pro zálohy (možnost multiselectu). Parametr je navázán i na funkci Vytvoření FV nebo Prodejky pro vrácení zálohy. V případě, že parametr není nastaven, pak se ve funkci Vrácení i Vystavení zálohy natáhnout všechny řádky s kartami zboží, které nemají příznak Půjčovna na kartě zboží.

Majetek

 • Karta majetku - záložka Odpisy - v browserech doplněna funkčnost na pravé tlačítko myši a před výmazem řádku ostraněna hláška "Delete record?"
 • Tiskové sestavy - Výpisy majetku - MajPrehled/002 - Seznam majetku - do sestavy doplněn tisk položky Poznámka za karty majetku.

Mzdy

 • Karta zaměstnance - tisková sestava MzKz/18012 - Potvrzení o době trvání zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění zaměstnanců (pro OSSZ).
 • Karta zaměstnance - Platové výměry - při zadávání dalšího platového výměru pro stejnou platovou složku, která nemá ukončenou platnost se nově upozorňuje hláškou, že je platová složka již zadaná.
 • Tiskové sestavy - nová tisková sestava Čerpání sick days.
 • Tiskové sestavy MzNP001-Přehled dávek nemocenského pojištění a MzKz011 - Mzdový list (v oddílu Přehled dávek nemocenského pojištění) doplněn tisk PHV.
 • Tiskové sestavy - ZP - Přehled o platbě pojistného - MzPOPP/001 - Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele - kolonka Telefon se tiskne z Parametrů uživatele - Mzdy.
 • SPC=Veřejné služby a správa: při uzávěrce měsíce, když dochází k vygenerování nového platového výměru (při postupu do vyššího platového stupně) nově vybíhá informativní hláška, u kterých zaměstnanců (kód, jméno+příjmení) došlo k platovému postupu (zobrazuje se předchozí a nový platový stupeň).
 • SPC=Veřejné služby a správa: Statistika - Výkaz P1-04 - sestava rozšířena na 6 sloupců (max.), kde se popis sloupců tiskne z položky Druh činnosti na Kartě zaměstnance - Statistika - P1-04.

Katalogy

 • Kurzovní lístek - ve funkci Import kurzovního lístku z ČNB doplněna možnost zadání rozmezí datumů od-do a díky tomu se provede hromadný import kurzů za pracovní dny zadaného období (vynechají se víkendy a svátky).

 Parametry

 • Parametry uživatele - Prodej - nový parametr Upozornit na nevyplněný kód prodeje (ne/varování/zákaz) - v případě nastaveného parametru a nevyplněného kódu prodeje vybíhá programová hláška.
 • Parametry uživatele - nový parametr Řazení sestav - nejprve zobrazovat zakázkové sestavy a poté až standardní. Před tiskem, při výběru tiskové sestavy se po zapnutém parametru nejprve řadí všechny zakázkově upravené sestavy a pod nimi všechny standardní.
 • Parametry uživatele - Účetnictví - parametr Povolit editaci zaúčtovaných dokladů je rozšířen o možnost nastavení: Ano/Ne/Dotaz.
 • Parametry uživatele - nové parametry Editace zaúčtovaných dokladů pro jednotlivé moduly a druhy dokladů. Implicitně jsou parametry nastaveny podle nastavení v oblasti Účetnictví. Nově je možné nastavit: Ano/Ne/Dotaz.
 • Parametry uživatele - Sklady - nový parametr "Změnit stav ve skladové přípravě na Provedeno" - v případě nastaveného parametru je v browseru Skladové přípravy zpřístupněno nové tlačítko, kterým lze stav změnit na Provedeno.
 • Parametry klienta - Prodej - nový parametr pro nastavení Počtu desetinných míst pro množství. Parametr se použije při pořizování nového řádku v dokladech (FV, Prod, ZLV, OP).
 • Parametry klienta - Prodej - pro jednotlivé druhy dokladů vytvořeny parametry pro definici tvorby párového symbolu v účetním dokladu.
 • Parametry klienta - Nákup - parametr pro tvorbu párového symbolu při zaúčtování rozdělen pro jednotlivé druhy dokladů.
 • Parametry stanice - nová záložka Tisk a nový parametr Tisk sestav na defaultní tiskárnu.
 • Nastavení povoleného období dokladů - nově doplněna možnost nastavení pro pohyby zboží (POHYB) a skladovou přípravu (PRIPRAVA).

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 11673 - 11730)

5.6.2018: Aktualizace SlimOffice 5.1 (11730)

Aktualizace obsahuje zejména nový modul GDPR - Evidence zpracování osobních údajů a novou dávku nemocenského pojištění "dlouhodobé ošetřovné" v oblasti Mzdy, platnou od od 1.6.2018.

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Normalizované výkazy - ve filtru před tiskem jsou v položkách Výchozí sestava Typ sestavy barevně (modrou barvou) podbarveny sestavy, které jsou v parametrech klienta - Účetnictví nastaveny a které dle zařazení do kategorie, účetní jednotka používá.
 • Tiskové sestavy - Normalizované výkazy - pro vzory roku 2016 vytvořeny varianty tisku v němčině a angličtině.

Sklady

 • Katalogy - Sortimentní skupiny - doplněny nové položky Značka (pro e-shop) a Počet desetinných míst pro CJ (údaj se dotahuje z parametrů klienta). Po vyplnění sortimentní skupiny v kartě zboží se tyto položky uplatní a dotáhnou do karty zboží.

Majetek

 • Tiskové sestavy - Výpisy majetku - tisková sestava MajPrehled/003 - doplněny sloupce Datum zařazení, Datum vyřazení, Vyřazeno v ZC účetní, Vyřazeno v ZC daňové.
 • Tiskové sestavy - Výpisy odpisů - tisková sestava MajOdpis/001 - doplněna položka Zařazeno (datum zařazení).

Daně

 • DPH - Daňové přiznání, Souhrnné hlášení, Kontrolní hlášení - volba Třídit dle rozšířena o další možnosti (Kód, Rok+číslo+pořadí, Druh, Datum od, Datum do).

Mzdy

 • Nová dávka nemocenského pojištění od 1.6.2018 Dlouhodobé ošetřovné - doplněno v záložce Dávky NP (na kartě zaměstnance a ve výpočtu mzdy), vytvořena nová tisková sestava MzNemoc18/004 - Příloha k žádosti o dávku od 1.6.2018 a export ve formátu XML (NEMPRI18 od 1.6.2018).
 • Řešení tzv. sick days (zdravotní volno s náhradou mzdy). Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - nová záložka Sick days pro evidenci výměry, nároku, čerpání a zůstatku dnů, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům jako zdravotní volno s náhradou mzdy. Zůstatek dnů se do dalšího kalendářního roku nepřevádí. Program hlídá, aby nedošlo k přečerpání nároku dnů v rámci kalendářního roku. Zavedena nová platová složka #SICKDAYS s novou definicí položky Náhrada = sick days.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz/005 - do předfiltru doplněna možnost pro tisk položky Údaj o druhu konaných prací - buď z položky Zaměstnání nebo z Profese.

Katalogy

 • Nový modul GDPR - Evidence zpracování osobních údajů (původně Evidence souhlasů). Katalog Definice zpracování osobních údajů (původně Definice souhlasů) - možnost obecného nadefinování různých druhů souhlasů, tj. druhů zpracovávaných osobních údajů včetně definice plného znění souhlasu, zpracovatele, místa uložení souhlasu, délky platnosti souhlasu, apod. Browser Evidence zpracování osobních údajů (původně Evidence souhlasů) - samotná evidence udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů (tj. příslušných druhů souhlasů) ze strany zákazníka - tj. firmy či kontaktu v katalogu firem, pracovníka nebo zaměstnance na příslušnou dobu (platnost od-do) s možností uvedení způsobu získání souhlasu či přiložení přílohy. Nové tiskové sestavy: GDPREvid/001 - Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, GDPREvid/002 - Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Nová funkce pro Hromadné vložení do evidence zpracování osobních údajů (lze ji vyvolat z browseru Definice zpracování osobních údajů) - podle aktuálního druhu souhlasu se předvyplní formulář, ve kterém se vybere hromadné vložení pro firmy, kontakty, zaměstnance či pracovníky.

 Parametry

 • SPC=Docházkové systémy: nový parametr klienta - Mzdy - Kopírovat kód do položky Osobní číslo (na kartě zaměstnance). Pokud nebude při ukládání nově vytvořené karty zaměstnance vyplněna položka Osobní číslo pro docházkové systémy, tak se do této položky zkopíruje kód zaměstnance. Současně vytvořena opravná procedura Parametry a servis - Opravné procedury - Mzdy - Kopírovat kód do položky Osobní číslo (na kartě zaměstnance) - tato procedura natvrdo ve všech kartách a obdobích zkopíruje kód do osobního čísla zaměstnance.
 • SCP=Korekce SC - vytvořen nový parametr klienta - Sklady - Zákaz zaúčtování pohybů zboží bez korekce - pokud bude parametr nastaven, tak není dovoleno pohyb zboží zaúčtovat.

Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 11605 - 11672)

28.3.2018: Aktualizace SlimOffice 5.0 (11672)

Aktualizace obsahuje nový modul GDPR, sloužící pro evidenci souhlasů se zpracováním osobních údajů. Aktualizace je současně povinná pro uživatele modulu Mzdy a pro zpracování mezd za období 2018/03 z důvodu aktualizace státních svátků pro rok 2018!

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Saldo ke dni - nová tisková sestava SALDOPor/008 - Saldo bez prvotní evidence - optimalizace pro Excel.

Prodej

 • FV, ZLV, Prodejky, OP - formulář dokladu - záložka Řádky - řádek typu "text" rozšířen na víceřádkový text.
 • Katalogy - Kódy prodeje - doplněna možnost třídění podle sloupce Aktivní.

Nákup

 • Katalogy - Kódy nákupu - doplněna možnost třídění podle sloupce Aktivní.

Sklady

 • Sortimentní skupiny - záložka Parametry rozdělena na dvě záložky Parametry definice a Parametry hodnoty. Parametry definice slouží pro propojení použití nebo nepoužití parametrů karet zboží se sortimentní skupinou. V hodnotách se zobrazují pouze parametry, které boudou v definicích zaškrtnuté jako "Použít". Při odškrtnutí parametru na záložce Parametry definice je uživatel upozorněn, že při uložení se smaže hodnota parametru jak z karet zboží, tak ze sortimentní skupiny.
 • Katalog zboží a služeb - Karty zboží - nový systém vazby na parametry dokladů - pokud na kartě zboží není definována žádná sortimentní skupina, tak se nově dotahují všechny parametry pro karty zboží.
 • Katalog zboží a služeb - Karty zboží typu Kusovník - záložka Kusovník - do detailu definice Komponent doplněna nová položka Pořadí.
 • Katalog zboží a služeb - Karty zboží - Přlohy - Specifikace - uživatelsky zjednodušeno a zpříjemněno zadávání nové přílohy.
 • Katalog zboží a služeb - Karty zboží - eShop - Kategorie - doplněno nové tlačítko pro možnost rozkopírování katergorií podle prefixu kódu pro varianty.
 • Skladová příprava - na ikonu pro editaci Dodacích a platebních podmínek umožněno editovat také položku Kód pohybu.
 • Pohyby zboží - Související doklady - rozšíření o Skladovou přípravu výdeje (u VZ) a Skladové přípravy příjmu (u PZ).
 • Skladová příprava - Související doklady - rozšířeno o Výdejky zboží (u SPV) a o Příjemky zboží (u SPP).

Objednávky

 • Plnění objednávky příjemkou zboží - upravena logika v dotahování skladu. V hlavičce příjemky zboží se prvotně nastaví sklad z objednávky. Pokud v objednávce není vyplněn, pak se nastavuje z parametru uživatele Nabízení sklad, pokud není vyplněn, tak z parametru klienta Nabízení sklad.
 • Objednávka - pořízení nové objednávky či funkce Zakázky - Objednávka k zakázce - vytvořen nový parametr klienta Rozpad kusovníku. Na dotaz je možné nechat kartu kusovníku rozpadnout na jednotlivé komponenty.
 • Objednávky - Řádky - doplněno nové tlačítko pro možnost importu řádek z CSV (ve stejné struktuře jako import v Zakázkách) včetně importu karet variant.

Zakázky

 • Zakázky - Řádky - tlačítko pro import řádků z CSV - rozšířeno o možnost importu karet variant.

Mzdy

 • Katalog státních svátků - aktualizace pro rok 2018! Bez spuštění této aktualizace nezpracovávejte mzdy za období 2018/03 z důvodu chybějících svátků v pracovním kalendáři!
 • Uzávěrka měsíce - program nově kontroluje, zda mají všichni zaměstnanci ve stavu vyplněné rodné číslo. Pokud vyplněné není, není možné uzávěrku spustit a tím pádem je nutné nejprve rodné číslo doplnit do karty zaměstnance. V případě, že rodné číslo neznáte, doporučujeme zde zadat datum narození (např. ve formátu RRMMDD). V případě, že neznáte ani datum narození, pak je vhodné do této položky vyplnit kód zaměstnance.
 • Katalog zaměstnanců - do browseru doplněny sloupce ze záložky Personální údaje: Zaměstnání, Profese, Platová třída.
 • Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz/005 - Potvrzení o zaměstnání - doplněny údaje o délce pracovněprávního vztahu a tabulka Zákonných srážek ze mzdy.
 • Výpočty - Platby - Úprava tvorby bankovního příkazu. Po výběru bankovního účtu se uplatní příznak z definice bankovního účtu Splatnost pouze v pracovní dny.
 • Katalog zaměstnání - doplněn příznak Aktivní.

Katalogy

 • Nový modul GDPR - Evidence souhlasů. Nový katalog Druhy souhlasů - možnost obecného nadefinování různých druhů souhlasů, tj. druhů zpracovávaných osobních údajů včetně definice plného znění souhlasu, zpracovatele, místa uložení souhlasu, délky platnosti souhlasu, apod. Nový browser Evidence souhlasů - samotná evidence udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů (tj. příslušných druhů souhlasů) ze strany zákazníka - tj. firmy či kontaktu v katalogu firem, pracovníka nebo zaměstnance na příslušnou dobu (platnost od-do) s možností uvedení způsobu získání souhlasu či přiložení přílohy.
 • Katalog frází - text rozšířen z jednoho řádku na víceřádkový.
 • Katalog pracovníků - doplněn příznak Aktivní.
 • Katalog statusů firem - doplněna nová položka barva.

Parametry

 • Parametry klienta - Ostatní - EET - nový parametr Neodesílat platby platební kartou (od 1.3.2018 již není povinností odesílat platby platební kartou). Parametr platí pro způsoby úhrady: platební kartou a PayPal.
 • Parametry klienta - Akce, Výroba a servis - nové parametry pro 4 různé stavy a obarvení browseru výrobních a servisních zakázek (sloupec Kód).