Kontrolní hlášení od 1.1.2016 v programu SlimOffice 5.0

Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016 v programu SlimOffice (verze 5.0)

Plátci DPH se od 1.1.2016 nevyhnou nové povinnosti předkládat tzv. kontrolní hlášení. Tuto novinku přinesl zákon č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Jedná se o daňové tvrzení, které je ze strany Ministerstva financí považováno za opatření v boji proti daňovým únikům.

Kontrolní hlášení podávají

Povinnost podat kontrolní hlášení se v principu vztahuje na každého plátce DPH, který splní jednu z níže uvedených skutečností:

číst dál >>

Změny ve mzdové oblasti od 1.1.2016 v programu SlimOffice

Změny ve mzdové oblasti od 1.1.2016 v programu SlimOffice

Od 1.1.2016 dochází ke zvýšení hranic některých parametrických položek, využívaných při výpočtu mzdy. Změny v těchto položkách jsou připraveny v nové aktualizaci programu SlimOffice, verze 5.0.

  • Zvyšuje se minimální mzda z dosavadních 9.200 Kč na 9.900 Kč.
  • Maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení sociálního pojištění je zvýšen z částky 1.277.328 Kč na 1.296.288 Kč.
číst dál >>

Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 10721 - 10890)

11.12.2015: Aktualizace SlimOffice 5.0 (10890)

Aktualizace obsahuje zejména přípravu dokladů na zpracování kontrolního hlášení od 1.1.2016 a nové parametry pro mzdy pro rok 2016.

Účetnictví

  • SPC=Příspěvkové organizace: Tiskové sestavy - aktualizace normalizovaných výkazů Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a export do XML pro CSÚIS (dle informací z MFČR - balíček č. 28).
číst dál >>

Stahování údajů z registru ARES

Stahování údajů z registru ARES

V poslední době se množí dotazy se stran uživatelů programu SlimOffice ohledně neúplného dotahování údajů (adresy) do katalogu firem při použití tlačítka Registr ARES. Problém je způsoben tím, že v registru ARES bylo v některých případech změněno uveřejnění údajů o adrese tak, že jsou nyní vykazovány v hromadné položce Adresa, nikoli odděleně v datových prvcích (ulice, č. p., č. or., PSČ, obec) tak jak bylo dosud ve všech případech. Důvodem je zřejmě aktualizace a sjednocení údajů z různých zdrojových registrů (více informací na  http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/).

číst dál >>