Novinky v programu SlimOffice 6.0 (build 13354 - 13378)

25.10.2022: Aktualizace SlimOffice 6.0 (13354 - 13378)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.0 (13378) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu: od 1.10.2022 opět dochází ke zvýšení nezabavitelných částek pro výpočet srážek. Základní nezabavitelná částka na osobu povinného se zvyšuje z částky 9.416,25 Kč na 11.103,75 Kč. Základní částka na vyživovanou osobu se zvyšuje z částky 3.138,75 Kč na 3.701,25 Kč. Bez omezení srážet nad se zvyšuje z částky 25.110,- Kč na částku 29.610 Kč.

Novinky v programu SlimOffice 6.0 (build 13295 - 13353)

30.9.2022: Aktualizace SlimOffice 6.0 (13295 - 13353)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.0 (13353) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

Nákup 

 • Kontrola evidenčního čísla a variabilního symbolu na duplicitní zadání rozšířena o pokladní doklady. Nově se zadané evidenční číslo nebo variabilní symbol kontroluje na duplicitu jak v dokladech v Nákupu, tak i v Pokladně.

Pokladna

 • Kontrola evidenčního čísla a variabilního symbolu na duplicitní zadání rozšířena o pokladní doklady. Nově se zadané evidenční číslo nebo variabilní symbol kontroluje na duplicitu jak v dokladech v Nákupu, tak i v Pokladně.

Objednávky

 • Plnění objednávky příjemkou - nově dochází k přenosu položky Poznámka.
 • Plnění objednávky skladovou přípravou příjmu - nově se přenáší položky Poznámka a Předmět.

Majetek

 • Prohlížení, opravy a tisk - upraveny tiskové sestavy Majetek/001 - Karta majetku a Majetek/002 - Karta majetku-plán i skutečnost. Před tiskové sestavy doplněn dialog s možností zadat datum Vyhodnotit ke dni. Sestavy se vytisknou ve stavu k tomuto zadanému datu.

Katalogy a CRM

 • Katalog firem - zprovoznění kontroly VIES, která díky vnějšímu technickému zásahu přestala fungovat.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu: od 1.9.2022 dochází ke snížení plateb na zdravotní pojištění za státní pojištěnce. V důsledku toho došlo ke snížení vyměřovacího základu pro platby zdravotního pojištění u invalidních zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více jak 50% osob se zdravotním postižením. Od 1.9.2022 zavedeny nové parametry výpočtu, kde se vyměřovací základ snižuje z částky 14.570 Kč na 11.014 Kč.
 • SPC=Veřejné služby a správa: zavedeny nové platové tabulky, platné od 1.9.2022.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - nová záložka ČSSZ VREP - zobrazení souvisejících podání ČSSZ VREP, které se týkají daného zaměstnance. Jedná se zatím o ELDP (odeslaní prostřednictvím MzKz/004 - Evidenční list důchodového pojištění). Další podání ČSSZ VREP budou doplňovány průběžně. V této záložce budou zobrazena pouze nová podání (stará podání zde zobrazena být nemohou, neboť k rozklíčování po zaměstnancích není dostatek informací). Je zde možnost na příslušné podání provést dotaz na stav a případně jej uzavřít.

Novinky v programu SlimOffice 6.0 (build 13189 - 13294)

1.7.2022: Aktualizace SlimOffice 6.0 (13189 - 13294)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.0 (13294) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Normalizované výkazy - v případě nastavení položky Zaokrouhlit = ne se v sestavách tiskne text "bez zaokrouhlení v Kč".
 • SPC=Neziskové organizace: Tiskové sestavy - Neziskové organizace - předfiltr pro sestavy normalizovaných výkazů Rozvah a Výsledovek rozšířen o údaje: Datum sestavení závěrky, Právní forma a Předmět podnikání. Vše je pak napojeno do aktuálně platných tiskových sestav.

Prodej

 • Faktury vydané - Prohlížení, opravy a tisk - tisková sestava FaktVy/009 rozšířena o možnost tisku QR kódu pro platbu a doplněn tisk recyklačních příspěvků. Tisková sestava FaktVy/004 - Faktura vydaná - neplátci DPH - odstraněna položka Datum uskutečnění zdanitelného plnění (pro neplátce DPH nemá opodstatnění).
 • Faktury vydané - Prohlížení, opravy a tisk - ve zbylých tiskových sestavách faktur vydaných (dosud bylo jen ve FaktVy/001 a FaktVy/011) napojen tisk na 2 snížené sazby DPH. Pro správný tisk je potřeba mít správně definované parametry klienta - Prodej - Kódy prodeje DPH (např. #DPH2, #DPH1, #DPH3).
 • SPC=Přepravní společnosti: Česká pošta - nový systém napojení pomocí webového nAPI České pošty. Dosavadní systém předávání datových vět ukončil platnost k 30.6.2022. Nový systém pomocí nAPI České pošty umožňuje zaslání zásilky, vytisknutí štítku, samostatné vytisknutí štítku a testovací funkci. Vše je integrováno do SlimOffice. Zavedeny nové parametry klienta - Česká pošta. V detailu dokladu, v záložce Přeprava doplněna řada nových údajů. Tisková sestava KnihaDokCP - Soupiska Česká pošta napojena na nový systém. Nový systém České pošty je velmi variabilní co do počtu poskytovaných služeb, tak do počtu typů štítků a z tohoto důvodu je odeslání zásilky velice citlivé na správné vyplnění údajů.
 • Faktury vydané - tiskové sestavy FaktVy/xxx - napojení standardních sestav faktur vydaných, dodacích listů a dobropisů na parametry pro sestavy (Parametry a servis - Parametry - Nastavení oprávnění pro sestavy). Pro tiskové sestavy FaktVy je možné ve sloupci Hodnota vybrat (kromě nastavení oprávnění k této sestavě) nastavení tisku razítka a podpisu v sestavě. Razítko a podpis se přebírají z nastavení parametrů uživatele (Parametry - Nastavení uživatele - Parametry - Razítko a podpis).
 • SPC=Maloobchod: zprovoznění zvukových signálů po sejmutí čárového kódu (odlišný signál pro úspěšné a neúspěšné načtení).

Banka

 • Katalogy - Bankovní účty - položka IBAN ošetřena tak, aby se po opuštění položky IBAN automaticky odstranily omylem zadané mezery.

Sklady

 • Zboží - Katalog zboží a služeb - do browseru doplněn sloupce ID karty zboží včetně možnosti třídění.
 • Zboží - Katalog zboží a služeb - zavedení nového parametru klienta Sklady - Při kopii karty zboží kopírovat i kategorie. Systém kategorií je na tento parametr na kartě zboží předělán takto: Při kopii karty zboží se naplní záložka Kategorie podle zdrojové karty zboží (kategorie může uživatel různě měnit, mazat, přidávat). Při ukládání karty zboží se pak kód zboží u kategorií změní na nový kód karty zboží vzniklé kopií a uloží se.

Zakázky

 • Zakázky - Zálohový list vydaný k zakázce - uplatnění parametru "Při plnění zakázky přebírat variabilní symbol". Parametr je možné nastavit v řadě zakázky. V případě aktivního parametru se při pořízení ZLV k zakázce překlopí variabilní symbol ze zakázky.
 • SPC=Přepravní společnosti: Česká pošta - nový systém napojení pomocí webového nAPI České pošty. Dosavadní systém předávání datových vět ukončil platnost k 30.6.2022. Nový systém pomocí nAPI České pošty umožňuje zaslání zásilky, vytisknutí štítku, samostatné vytisknutí štítku a testovací funkci. Vše je integrováno do SlimOffice. Zavedeny nové parametry klienta - Česká pošta. V detailu dokladu, v záložce Přeprava doplněna řada nových údajů.
 • Výroba a servis: sjednocení filtrů pro výrobní zakázky - filtr pro browser výrobních zakázek byl v minulosti rozšířen o různé stavové filtrování (ukončená, zahájená a podobně) a dále o obarvení, které je přístupné na parametr. Tyto nové položky byly doplněny do všech filtrů tiskových sestav výrobních zakázek.

Majetek

 • Majetek - Prohlížení, opravy a tisk - nová funkce Hromadná záměna údajů na kartách majetku. V případě označení více záznamů (karet majetku) je možné pomocí nové ikony spustit hromadnou záměnu údajů: Pracoviště, Středisko, Akce a Odpovědná osoba. Ikona pro hromadnou záměnu svítí pouze za předpokladu, kdy je uživateli dovolena editace karet majetku. Nevyplněný údaj příslušné položky znamená, že se uvedená položka nebude v kartách majetku zaměňovat. Zaměňují se tedy jen vyplněné položky.

Katalogy a CRM

 • Katalog firem - funkce Spolehlivost plátce - zprovozněno napojení na webovou službu MFČR po změně struktur.
 • Katalog firem - Bankovní spojení - položka IBAN ošetřena tak, aby se po opuštění položky IBAN automaticky odstranily omylem zadané mezery.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu: od 1.7.2022 znovu dochází ke zvýšení nezabavitelných částek pro výpočet srážek. Základní nezabavitelná částka na osobu povinného se zvyšuje z částky 9.138,75 Kč na 9.416,25 Kč. Základní částka na vyživovanou osobu se zvyšuje z částky 3.046,25 Kč na 3.138,75 Kč. Bez omezení srážet nad se zvyšuje z částky 24.370,- Kč na částku 25.110,- Kč.
 • Katalog zaměstnanců - tiskové sestavy MzKz22/007 - Potvrzení o zdanitelných příjmech, MzKz22/008 - Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, MzKz22/013 - Prohlášení k dani, MzKz22/014 - Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - napojeno na hromadný tisk.
 • Nová funkce Kontrola věku dítěte pro daňové zvýhodnění na nový parametr uživatele - Mzdy - Kontrola věku dítěte pro daňové zvýhodnění. V případě zapnutého parametru se provádí kontrola při ukládání karty zaměstnance (pokud se pracovalo se záložkou Nezaopatřené děti) a při ukládání výpočtu mezd. Postupně se u nezaopatřených dětí zaměstnance zjistí, zda je zaškrtnutý příznak Sleva na dani a u takovýchto záznamů se pak podle rodného čísla dítěte zjistí věk. Pokud je dítě starší než 18 let, tak se provádí kontrola na existenci potvrzení o studiu tímto způsobem: 1) musí být Potvrzení o studiu nastaveno na ANO, 2) musí být vyplněny datumy od a do pro potvrzení, 3) datumy od a do pro potvrzení musí spadat do aktuálního mzdového období. Pokud nejsou splněny všechny 3 výše uvedené body, zobrazí se varování se seznamem dětí (jméno a příjmení), které mají potvrzení o studiu v nepořádku. Po potvrzení informativního hlášení je možné pokračovat v práci. 
 • Katalog zaměstnanců - Karta zaměstnance - záložka Dávky NP - pro druhy: Ošetřovné, Mateřská, Otcovská a Dlouhodobé ošetřovné doplněn příznak Pracoval první den (dosud fungovalo pouze pro Pracovní neschopnost/nemocenské). Současně je tato informace předávána i do tiskové sestavy MzNemoc22/001 - Příloha k žádosti o dávku NP od 1.1.2020, společně s denním úvazkem v hod z karty zaměstnance. Dále je příznak zohledněn při napočítávání vyloučených dob a v tiskové sestavě MzKz/004 - ELDP.
 • Katalog zaměstnanců - Karta zaměstnance - záložka Dávky NP - doplněna možnost pro řazení záznamů Vzestupně A-Z nebo Sestupně Z-A. Kritériem pro řazení je Datum od a Období.
 • Nový parametr uživatele - Mzdy - Zobrazit a editovat Fond pracovní doby (FPD). Parametr se uplatňuje v docházce a ve výpočtu mzdy a je využitelný např. při nepravidelných pracovních úvazcích zaměstnance. Po nastavení parametru je možné v detailu docházky a ve výpočtu mzdy přepsat FPD v hodinách. Hlídání fondu pracovní doby se pak vztahuje k této přepsané položce.

 Parametry a servis

 • Parametry - Nastavení parametrů formulářů - Nastavení řádků - doplněna nová funkcionalita pro nastavení parametrů Řádky objednávek.
 • Parametry - Nastavení oprávnění pro sestavy: pro tiskové sestavy FaktVy je možné ve sloupci Hodnota vybrat (kromě nastavení oprávnění k této sestavě) nastavení tisku razítka a podpisu v sestavě. Razítko a podpis se přebírá z nastavení parametrů uživatele (Parametry - Nastavení uživatele - Parametry - Razítko a podpis).

 Obecné

 • Nápověda - Seznam připojených stanic: doplněn nový sloupec s informací o modulech programu, ve kterých přihlášený uživatel pracuje.
 • Přílohy typu grafika rozšířeny o formát PNG. Dosud bylo možné jako grafiku nahrávat obrázky ve formátu JPG/JPEG. Formáty PNG musely být vkládány jako typ = soubor. Nyní je typ = grafika napojen na formáty JPG/ JPEG a PNG.

Novinky v programu SlimOffice 6.0 (build 13130 - 13188)

25.4.2022: Aktualizace SlimOffice 6.0 (13130 - 13188)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.0 (13188) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Normalizované výkazy - export do XML pro EPO podání - úprava nových elementů pro elektronické podání DPPO za rok 2021.
 • SPC=Příspěvkové organizace: Tiskové sestavy - Příspěvkové organizace - Pomocný analytický přehled - úprava výkazů dle balíčku č. 50 (zrušení výkazu XVII a IX, úpravy řádků a sloupců) s platností od 1.1.2022. Úprava exportu XML a tiskových sestav.

Prodej

 • Faktury vydané - Prohlížení, opravy a tisk - v tiskových sestavách FaktVy/001 a FaktVy/011 napojen tisk na 2 snížené sazby DPH. Pro správný tisk je potřeba mít správně definované parametry klienta - Prodej - Kódy prodeje DPH (např. #DPH2, #DPH1, #DPH3). Další sestavy budou napojovány průběžně.
 • SPC=Přepravní společnosti - Česká pošta: vytvořen nový parametr klienta PSČ podací pošty. Na štítcích se nyní tiskne údaj o podací poště, kam se dosud tisklo PSČ z klienta (což je i PSČ u odesílatele). Nově pokud bude vyplněn parametr klienta pro PSČ podací pošty, tak se bude tisknout tento údaj u PSČ podací pošty, ovšem PSČ u odesílatele zůstane stále napojeno na parametry klienta. Upraveny všechny standardní sestavy štítků pro Českou poštu CPOST/001, 002 a 003 a CPOSTB/001, 002 a 003 (pro více balíků).

Banka

 • Katalogy - Bankovní účty - v detailu bankovního účtu doplněn kód firmy (výběr z katalogu firem). Při zaúčtování bankovního výpisu se kód firmy dotahuje do účetního dokladu, do řádku s účtem vyplněným v řadě BV (např. 221).
 • Bankovní příkazy - Export BP do ABO - nový formát pro export zahraničních plateb Česká spořitelna - Multicash (*.CFA).

Zakázky

 • Zakázky - Plnění zakázky - Hromadné plnění zakázky skladovou přípravou. Zaveden nový parametr klienta - Zakázky - Neprovádět plnění zakázky SPV při hromadném plnění, když nelze splnit celou zakázku. Pokud bude tento parametr nastaven, tak se nesplní zakázka, u které by došlo ve skladové přípravě výdeje k úpravě množství z důvodu nedostatku na skladě. Zakázky, které budou moci být při hromadném plnění splněné, tak se touto funkcí vytvoří. Při nemožnosti plnění celé zakázky se objeví sice dialogové okno s výpisem rozdílů množství, v dialogovém okně ale bude uvedeno nikoliv, že došlo k úpravě množství, ale že zakázka nemůže být splněna celá s uvedením řádek s rozdíly. Následně se skladová příprava zavře, aniž by došlo k plnění a bude se dále plnit další zakázka v řadě označených.
 • Zakázky - Plnění zakázky dle termínu splnění - rozšíření funkčnosti. V browseru zakázek ke splnění existují tzv. bílé nebo modré řádky, což značí, že stav B (budoucí dispozice) nebo D (dispozice) není kladný. Při plnění se spustí kontrola, zda neexistuje modrý řádek, který zároveň nesmí být splněn kvůli dalším zakázkám (Upozornění: některé modré řádky kontrola pustí, pokud nenajde blokující zakázku). Nově kontrola pracuje tak, že se projedou řádky zakázky a pokud se nalezne alespoň jeden nevyhovující modrý řádek, tak se zároveň nasčítají modré nebo bílé řádky, které kontrolou projdou, zároveň ale mají zbývá splnit větší než nula. Pokud budou takové řádky, nově se sice zobrazí hlášení o modrém nevyhovujícím řádku, zároveň ale se nabídne ANO - NE pro pokračování. Pokud se dá pokračovat, tak se funkce pustí dále a do dokladu nebo skladové přípravy se natáhnou pouze řádky, které prošly kontrolou.
 • SPC=Emailing: změna pořadí při dotahování e-mailu. Jako první se dotahuje e-mail z karty firmy ze záložky e-mailing (pro danou oblast - např. pro Zakázky). Pokud tento e-mail není vyplněn, pak se dotahuje e-mail ze záložky Účastníci (v detailu Zakázky). Pokud není vyplněn, tak pak e-mail z karty firmy ze záložky Obecné.

Majetek

 • Majetek - Prohlížení, opravy a tisk - browser karet majetku rozšířen o sloupce: Skupina, Typ účetního odpisu, Typ daňového odpisu, Odpisová skupina, Odpovědná osoba (popis), Datum pořízení, Datum zařazení, Datum posledního technického zhodnocení, Datum vyřazení, Pořizovací cena vč. přecenění, Technické zhodnocení, Zvýšená vstupní cena účetní, Zvýšená vstupní cena daňová, Oprávky, Celková daňové odpisy, Vyřazení v účetní ZC, Účetní zůstatková cena, Vyřazení v daňové ZC, Daňová zůstatková cena.

Mzdy

 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz/002 - Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání): úpravy oddílu 9. Informace pro podporu v nezaměstnanosti v nové datové větě ONZ2022 (export do XML a kanál VREP). platné od 1.4.2022. 
 • Ostatní - Parametry výpočtu: od 1.4.2022 opět dochází ke zvýšení nezabavitelných částek pro výpočet srážek. Parametry pro období od 1.3. do 31.12.2022 rozděleny na 2 období (1.3.-31.3.2022 a 1.4.-31.12.2022). Pro období 1.4.-31.12.2022 upraveny částky: Základní nezabavitelná částka na osobu povinného = 9.138,75 Kč, Základní částka na vyživovanou osobu = 3.046,25 Kč, Bez omezení srážet nad = 24.370,- Kč.

 Parametry a servis

 • Parametry - Nastavení klienta - Parametry - Slevy - rozšíření parametru Sleva za množství o možnost výběru Jen firmám z 1.-8. cenové kategorie.
 • SPC=Přepravní společnosti: Parametry - Nastavení klienta - Ostatní - GLS. Nový parametr Typ tisku - možnost nastavení defaultního typu tisku pro doklady a sestavy (A4 2x2 (dosavadní a defaultní, 4 štítky na A4 v matici 2x2), A4 4x1 (4 štítky na A4 pod sebou), Connect (tisk jednoho štítku určitých rozměrů pro službu GLS Connect) a Thermo (tisk jednoho štítku určitých rozměrů pro termotiskárny pro jeden štítek)). Na tento parametr napojeny tiskové sestavy štítků GLS a sestava KnihaDoGLS001 - Doklady-zásilky k odeslání.