Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 11565 - 11604)

26.1.2018: Aktualizace SlimOffice 5.0 (11604)

Aktualizace obsahuje novou legislativu pro zpracování mezd od 1.1.2018!

Prodej

 • Faktury vydané - nové tiskové sestavy FaktVy/211 - Dodací list včetně částek v angličtině a FaktVy/212 - Dodací list bez částek v angličtině.
 • Zálohové listy vydané - propojeno s automatickým pořízením výdejky zboží. Do řad ZLV doplněna možnost vyplnění řady VZ a kódů výdeje.

 Sklady

 • Pohyby zboží - browser a tiskové sestavy - do filtru doplněna nová položka Příjemce.
 • Pohyby zboží - Pořízení výdejky - vytvořena nová funkce Výdejka k zálohovému listu.
 • SPC=Půjčovna: Karta zboží - rozšířena záložka Dispozice-Půjčovna - od zadaného data se zobrazuje 10 řádek (vždy datum o den výše). Upraveno posuzování půjčeného zboží, které je: 1) k dnešnímu dni nevrácené 5 a více dní, ačkoliv mělo být vráceno, 2) k zadanému datu nevrácené (může a nemusí mít příznak Půjčeno), ale jeho termín půjčení od a do je v rozmezí zadaného datumu.

 Mzdy

 • Zaměstnanci - Dávky NP - zaveden nový typ dávky Otcovská poprodní péče, platná od 1.2.2018.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - doplněna sada nových tiskových sestav pro rok 2018: MzKz18/007-Potvrzení o zdanitelných příjmech, MzKz18/008-Potvzení o zdanitelných příjmech pro DPP a srážkovou daň, MzKz18/013-Prohlášení k dani, MzKz18/014-Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (použije se poprvé až pro roční zúčtování za 2018), MzKz18/017-Potvrzení o uplatňování slevy na děti, MzKz18/018 - Oznámení plátce daně, MzKz18/019-Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou, MzKz18/020-Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, MzNemoc18/001-Příloha k žádosti (NEMPRI16), MZNemoc18/002-Příloha k žádosti (NEMPRI15), MzNemoc18/003-Příloha k žádosti od 1.2.2018 (NEMPRI17).
 • Výpočty - Výpočet mezd - od 1.1.2018 upraven výpočet srážkové daně příjmů do 2.500 Kč v případech, kdy poplatník nepodepsal prohlášení k dani.
 • Výpočty - Výpočet mezd - záložka Dávky NP - rozšířeno o nový typ dávky Otcovská poprodní péče (platné od 1.2.2018).
 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - nová tisková sestava MzOSSZ18/001-Přehled o výši pojistného.
 • Tiskové sestavy - Přehled dávek nemocenského pojištění - rozšířeno o tisk nové dávky Otcovská poporodní péče.
 • Výpočty - Vyúčtování daně - Zaměstnanci - nová tisková sestava MzRVD17/001 - Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování srážkové daně - nové tiskové sestavy MzVSRD17/001-Vyúčtování srážkové daně, MZVSRD17/002 - Příloha.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování daně ze závislé činnosti - nové tiskové sestavy MzVD17/001-Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MZVD17/002-Příloha č.1, MZVD17/003-Příloha č.3, MZVD17/004-Příloha č.4.
 • Ostatní - Parametry výpočtu - záložka Daň - zaveden nový parametr pro srážkovou daň: Základ do 2.500 Kč.

 Katalogy

 • Katalog firem - v případě, že se nevyplní položka DIČ, tak se automaticky odškrtne položka Plátce DPH.

Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 11471 - 11564)

22.12.2017: Aktualizace SlimOffice 5.0 (11564)

Upozornění: aktualizaci 11564 je možné spustit na verzi 11470 a vyšší

Prodej

 • Faktury vydané - do tiskové sestavy FaktVy/006 doplněn tisk QR kódu pro platbu. Podmínkou vygenerování QR kódu do sestavy je vyplnění položky IBAN do katalogu bankovních účtů (Banka - Katalogy - Bankovní účty).
 • Tiskové sestavy - Faktury vydané - Export pohledávek - do filtru doplněny položky Země odběratele a Země příjemce.
 • Faktury vydané - Urgence - vytvořen a napojen filtr.
 • Browsery dokladů (FV, Prodejky, ZLV, Ostatní pohledávky) - doplněn nový sloupec Částka bez DPH.

 Nákup

 • Browsery dokladů (FD, ZLD, Ostatní závazky) - doplněn nový sloupec Částka bez DPH.
 • SPC=Workflow - v broseru dokladů zobrazen nový sloupec Stav dokladu WorkFlow.
 • Ostatní závazky - nové tiskové sestavy OstZav/020 - Likvidační list ostatního závazku - údaje z rozpisu DPH a OstZav/021 - Likvidační list ostatního závazku - údaje z rozpisu DPH A5.
 • Parametry klienta - Nákup - položka pro definici splatnosti nově rozšířena na jednotlivé druhy dokladů: FD, ZLD, OZ.
 • SPC=splátkový kalendář - do detailu jednotlivých splátek doplněna řada a číslo souvisejícího bankovního příkazu. Při uhrazení bankovního příkazu (po ručním vyplnění datumu úhrady) se splátka označí jako uhrazená. Doklad se splátkami, které mají vyplněnou řadu a číslo bankovního příkazu nebo jsou uhrazené se nenabízí pro tvorbu dalšího bankovního příkazu.

 Sklady

 • Pohyby zboží - filtr pro browser a tiskové sestavy rozšířen o položku Výkon.
 • Pohyby zboží - Pořízení průběžky - nová funkce: Příjemka zboží + Skladová příprava výdeje.
 • Tiskové sestavy - tisková sestava Kolik objednat - filtr rozšířen o položku Má pohyby v období (tj. v zadaném období podle kterého se posuzuje skladová potřeba).
 • Šarže - úprava řazení šarží v browseru, v seznamu šarží v pohybech zboží a skladové přípravě a na kartě zboží. Dosud se řazení provádělo sestupně podle sloupců Expirace, Řada/číslo posledního příjmu. Nově se řazení provádí vzestupně.
 • Ostatní - Export/Import - nové formáty pro Přiřazení obrázků, specifikací a kategorií ke kartám zboží. Zcela změněna struktura CSV souborů! Ze starého exportu a importu zachovány sloupce zbozi, ean, nazev a obj_cislo. Nově doplněný sloupce s číslem ID přílohy nebo ID kategorie. Jako hodnota ve sloupci se exportuje pořadí. Pokud je v hodnotě uvedeno písmeno D, tak se importem daná příloha či kategorie vymaže. Sloupec specifikace_text zůstal zachován - pokud existuje, vytvoří se příloha specifikace s textem v hodnotě tohoto sloupce.
 • Karta zboží - funkce Rozkopírování specifikací, obrázků a parametrů pro karty zboží. Na nový parametr klienta - Ostatní - eShop "Rozkopírování obrázků, specifikací a parametrů dle shodných základů kódu varianty" se dle zadání v kartě zboží, která má vyplněný základ kódu varianty překopírují specifikace, obrázky a parametry do všech ostatních karet, které mají položku základ kódu varianty stejný se vzorovou kartou.
 • Katalogy - Sortimentní skupiny - rozšířeno o novou záložku Parametry s možností definovat parametry, které mají typ dokladu Karta zboží a podtyp příslušnou sortimentní skupinu. V detailu Karty zboží se v režimu Nový nebo Kopie po dotažení sortimentní skupiny zobrazuje dotaz, zda dotáhnout také parametry. V režimu Editace Karty zboží je možné parametry ze sortimentní skupiny dotáhnout pomocí nového tlačítka Převzít parametry ze sortimentní skupiny. V případě změny sortimentní skupiny se při ukládání smažou hodnoty parametrů pro původní sortimentní skupinu, která již není v kartě zboží vyplněna.

Zakázky

 • Nové parametry uživatele pro Výrobní a servisní zakázky: "Automaticky doplňovat datum zadání" - při povolení se automaticky nastaví datum zadání na datum pořízení. "Nadřazená akce povinná" (Ano/Ne/Dotaz).

Mzdy

 • Nové parametry výpočtu pro rok 2018. Poznámka: uzávěrku mzdového období 2017/12 je nutné spustit na této aktualizaci programu se zavedenými parametry pro rok 2018!
 • SPC=Veřejné služby a správa - nové platové tabulky od 1.11.2017.

Katalogy

 • Katalog firem - CreditcheckList - doplněno nové tlačítko, pomocí kterého se provede spojení s placenou webovou službou CreditCheckList - report s podrobnými informacemi o kredibilitě firem. Více informací na http://info.creditcheck.cz/display/MAN/CreditCheckList+web+CZ
 • Servisní funkce - Záměna kódu akce - nově umoženo sloučení kódu akce.

Parametry a servis

 • Parametry uživatele - EET - nový parametr "Při ukončení programu upozorňovat na neodeslané doklady do EET" s možností nastavení upozornění na neodeslané doklady uživatele nebo všechny doklady (všech uživatelů).
 • Parametry formulářů - rozšířeno o možnost nastavení v Režimu editace: Vše (platí pro všechny typy Nový, Kopie, Editace, Náhled) nebo Nový, Kopie, Editace, Náhled.
 • Parametry uživatele - nová záložka E-mailing - doplněny parametry pro zabezpečené spojení se SMTP serverem. Současně doplněna i možnost nastavení Předmětu a textu e-mailingové zprávy u FV, FD, ZLV, ZLD, OP, OZ, Prodejek, Zakázek, Objednávek, Mezd, PZ, Urgencí a AODV. Předmět a text e-mailu se nyní skládá z nastavení parametrů klienta + nastavení z parametrů uživatele.
 • E-mailing - rozšíření e-mailingu o možnost zaslání jako skrytou kopii.

Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 11412 - 11470)

27.9.2017: Aktualizace SlimOffice 5.0 (11470)

Upozornění: bez spuštění této aktualizace nebude možné provést další aktualizace (vyšší jak verze 11470)!

Prodej

 • Nová funkce pro export a import FV nebo ZLV ve formátu ISDOC (SPC=EDI (ISDOC)) včetně napojení na e-mailing. Export se provádí z browseru dokladů (ikona Export ISDOC XML). Import je možný z Prodej - Ostatní - Import z ISDOC XML nebo Hromadný import z ISDOC XML. Pro import vytvořeny parametry klienta (převodový můstek). Imporují se pouze vložené doklady. Přes e-mailing (jednotlivě i hromadně) je možné odeslat soubor ve formátu ISDOC XML.
 • Browser dokladů FV, Prod, ZLV, OP - doplněn nový sloupec Pohyb zboží.
 • Prodejky - nová tisková sestava Prod012 - Prodejka úzká s logem.
 • Tiskové sestavy - Kniha dokladů - vytvořena nová tisková sestava KnihaDok008 - Doklady dle sazeb DPH.
 • Tiskové sestavy - Výpis neplatičů .... tisková sestava Výpis neplatičů/věřitelů - doplnit součet za sloupec Zádržné/pozastávka po firmách + za celou sestavu

 Nákup

 • Nová funkce pro export a import FD nebo ZLD ve formátu ISDOC (SPC=EDI (ISDOC)) včetně napojení na e-mailing. Export se provádí z browseru dokladů (ikona Export ISDOC XML). Import je možný z Nákup - Ostatní - Import z ISDOC XML nebo Hromadný import z ISDOC XML. Pro import vytvořeny parametry klienta (převodový můstek). Přes e-mailing (jednotlivě i hromadně) je možné odeslat soubor ve formátu ISDOC XML.
 • Browser dokladů FD, ZLD, OZ - doplněn nový sloupec Pohyb zboží.

 Sklady

 • Katalog zboží a služeb - nová funkčnost pro dotahování sortimentní skupiny na kartě zboží v souvislosti s cenami. Do sortimentní skupiny doplněna volba Vždy uplatňovat marži. Při zaškrtnutí se nastaví zadávání marží a dotáhnou se nastavené marže (případně i nulové). Pokud příznak není zaškrtnutý, nevyplněné (nulové) marže se neuplatní, vyplněné se uplatní vždy.

Zakázky

 • Výrobní a servisní zakázky (SPC= Komisní sklady) - na záložce Řádky doplněna nová položka Výchozí NC. Současně vytvořena nová funkce (tlačítko v browseru) pro Vytvoření PZ, kdy se výrobní/servisní zakázka překlopí do příjemky zboží a do položky Nákupní cena se zkopíruje vyplněná Výchozí NC.

Majetek

 • Karta majetku - při funkci kopie záznamu se nově nekopíruje záložka Rozpis pořizovací ceny.

Mzdy

 • Statistika - ISPV - do souboru MP.txt doplněny nové položky NAZPOZ - Název pracovní pozice a OBORVZD - Obor vzdělání. NAZPOZ se dotahuje z karty zaměstnance ze záložky Personální údaje, z položky Profese. Pro položku OBORVZD dosud nejsou známy číselníky a proto se zatím vykazuje prázdná. Dle Sdělení MPSV zatím nebude tato položka sbírána.
 • SPC=Veřejné služby a správa - doplněny nové platové tabulky, platné od 1.7.2017.

Katalogy

 • Katalog firem - Karta firmy - rozšíření funkce CreditCheck - doplněna pole pro zobrazování aktuálního a předchozího stavu (při změně stavu). Současně bylo doplněno nové zaškrtávadlo Prověřeno, pro možnost ručního označení firem, u kterých si uživatel stav prověří.
 • Katalog firem - Skupiny firem - doplněna možnost hromadného vkládání pomocí nové ikony.
 • Katalog firem - Kontakty - záložka Skupiny - doplněna možnost pro hromadné vkládání skupin kontaktů pomocí nové ikony.
 • Akce - vytvořena nová záložka Obecné informace, kde se zobrazují související obecné informace včetně možnosti zadávání, filtrování a tisku.

Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 11314 - 11411)

23.6.2017: Aktualizace SlimOffice 5.0 (11411)

Zásadní změny:

 • Katalogy - Katalog firem - Spolehlivost plátce - po změně ve webové službě opět zprovozněno dotahování údajů.
 • Katalogy - rozšíření funkce CreditCheck o CreditCheck Automat - nová funkce pro možnost automatického dotahování údajů CreditCheck. Více informací v článku CreditCheck ve SlimOffice.

 Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Hlavní kniha - filtr - příznak Nulové účty je upraven tak, aby se při odškrtnutí tiskly i účty, které nemají v daném období obrat, ale mají zůstatek.
 • Tiskové sestavy - Výsledovka - Vysl/091-Výsledovka porovnání plánu - napojeno na hospodářské roky.
 • SPC=Neziskové organizace: Tiskové sestavy - Neziskové organizace - nové normalizované výkazy od roku 2016.

Prodej

 • Faktury vydané - nové tiskové sestavy FaktVy/015 - Faktura vydaná anglicky s logem a razítkem a FaktVy/014 - Faktura vydaná - z rozpisu DPH s logem a razítkem.
 • Faktury vydané - Splátkový kalendář - v detailu splátky doplněn příznak Zádržné/pozastávka.
 • Katalogy - Řady FV, Prodejek, ZLV, OP - doplněna možnost tvorby variabilního symbolu podle zadané šablony (podobně jako je tvorba evidenčního čísla).
 • Tiskové sestavy - Výpisy faktur - Výpis neplatičů/věřitelů - do filtru doplněno filtrování příznaku Zádržné/pozastávka a následný tisk sumy částky za řádky splátkového kalendáře, které mají příznak Zádržné/pozastávka.
 • Tiskové sestavy - Výpisy zálohových listů - Vyúčtování zálohových listů - doplněno třídění dle položky Akce.
 • Tiskové sestavy - Výpisy faktur, Prodejek, ZLV, OP - KnihaDok/007 - Kniha dokladů v angličtině.
 • Ostatní - Import - doplněna funkce pro Zálohové listy vydané (interní formát *.csv).

Nákup

 • Faktury došlé - Splátkový kalendář - v detailu splátky doplněn příznak Zádržné/pozastávka.
 • Katalogy - Řady FD, ZLD, OZ - doplněna možnost tvorby variabilního symbolu podle zadané šablony (podobně jako je tvorba evidenčního čísla).
 • Tiskové sestavy - Výpisy faktur - Výpis neplatičů/věřitelů - do filtru doplněno filtrování příznaku Zádržné/pozastávka a následný tisk sumy částky za řádky splátkového kalendáře, které mají příznak Zádržné/pozastávka.
 • Tiskové sestavy - Výpisy faktur, ZLD, OZ - KnihaDok/007 - Kniha dokladů v angličtině.

 Banka

 • Bankovní výpisy - řádky - po zvolení položky typ = Hromadný, je možné v browseru Rozpis řádků, pomocí nové funkce (ikony), provést hromadný výběr a hromadné vložení dokladů.

Sklady

 • Katalog zboží a služeb - Karta zboží - záložka Parametry - doplněn sloupec se zobrazením ID parametru.
 • SPC=eShop: Katalog zboží a služeb - Karta zboží - záložky Přílohy a Parametry doplněno tlačítko pro rozkopírování údajů (obrázky, specifikace, parametry). Využitelné pro karty variant, které mají na záložce eShop vyplněný shodný Základ kódu pro varianty).
 • Pohyby zboží a Skladová příprava - zobrazování položky Firma - přednostně se zobrazuje firma z řádku, pokud neexistuje, tak se zobrazí z hlavičky.

Katalogy

 • Katalog firem - doplněno nové tlačítko pro možnost vyfiltrování rizikových firem, které byly dotazovány v systému CreditCheck a mají oranžový nebo červený semafor a současně nezaplacené doklady či nesplněné objednávky nebo zakázky.
 • SPC=CreditCheck Automat - nová funkčnost pro možnost automatického a hromadného dotahování údajů CreditCheck pomocí časovače.
 • Katalog firem - Spolehlivost plátce - díky změně HTTP response ve webové službě Ministerstva financí došlo k nefunkčnosti v napojení na registr plátců DPH. Změna postižena a napojení opět zprovozněno.
 • Výkony - doplněn příznak Aktivní a napojena funkčnost na nabízení pouze aktivních záznamů při vyvolání katalogu z formulářů.
 • Akce - formulář - k položkám datumů v pravém horním rohu je možné uživatelsky nadefinovat popisky (hinty). Definice se provádí v Parametry a servis - Parametry - Nastavení klienta - záložka Parametry - Akce, Výroba a servis.
 • Akce - browser - doplněn sloupec Datum ukončení.
 • Akce - browser - tisková sestava Akce/002 a 003 - před tiskem doplněn filtr s možností výběru tisku datumů: datum vystavení/příchodu a DUZP.
 • Akce - browser - tisková sestava Akce/003 – doplněn součet za celou sestavu (za předpokladu, kdy se před tiskem označí více záznamů).