Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 11605 - 11672)

28.3.2018: Aktualizace SlimOffice 5.0 (11672)

Aktualizace obsahuje nový modul GDPR, sloužící pro evidenci souhlasů se zpracováním osobních údajů. Aktualizace je současně povinná pro uživatele modulu Mzdy a pro zpracování mezd za období 2018/03 z důvodu aktualizace státních svátků pro rok 2018!

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Saldo ke dni - nová tisková sestava SALDOPor/008 - Saldo bez prvotní evidence - optimalizace pro Excel.

Prodej

 • FV, ZLV, Prodejky, OP - formulář dokladu - záložka Řádky - řádek typu "text" rozšířen na víceřádkový text.
 • Katalogy - Kódy prodeje - doplněna možnost třídění podle sloupce Aktivní.

Nákup

 • Katalogy - Kódy nákupu - doplněna možnost třídění podle sloupce Aktivní.

Sklady

 • Sortimentní skupiny - záložka Parametry rozdělena na dvě záložky Parametry definice a Parametry hodnoty. Parametry definice slouží pro propojení použití nebo nepoužití parametrů karet zboží se sortimentní skupinou. V hodnotách se zobrazují pouze parametry, které boudou v definicích zaškrtnuté jako "Použít". Při odškrtnutí parametru na záložce Parametry definice je uživatel upozorněn, že při uložení se smaže hodnota parametru jak z karet zboží, tak ze sortimentní skupiny.
 • Katalog zboží a služeb - Karty zboží - nový systém vazby na parametry dokladů - pokud na kartě zboží není definována žádná sortimentní skupina, tak se nově dotahují všechny parametry pro karty zboží.
 • Katalog zboží a služeb - Karty zboží typu Kusovník - záložka Kusovník - do detailu definice Komponent doplněna nová položka Pořadí.
 • Katalog zboží a služeb - Karty zboží - Přlohy - Specifikace - uživatelsky zjednodušeno a zpříjemněno zadávání nové přílohy.
 • Katalog zboží a služeb - Karty zboží - eShop - Kategorie - doplněno nové tlačítko pro možnost rozkopírování katergorií podle prefixu kódu pro varianty.
 • Skladová příprava - na ikonu pro editaci Dodacích a platebních podmínek umožněno editovat také položku Kód pohybu.
 • Pohyby zboží - Související doklady - rozšíření o Skladovou přípravu výdeje (u VZ) a Skladové přípravy příjmu (u PZ).
 • Skladová příprava - Související doklady - rozšířeno o Výdejky zboží (u SPV) a o Příjemky zboží (u SPP).

Objednávky

 • Plnění objednávky příjemkou zboží - upravena logika v dotahování skladu. V hlavičce příjemky zboží se prvotně nastaví sklad z objednávky. Pokud v objednávce není vyplněn, pak se nastavuje z parametru uživatele Nabízení sklad, pokud není vyplněn, tak z parametru klienta Nabízení sklad.
 • Objednávka - pořízení nové objednávky či funkce Zakázky - Objednávka k zakázce - vytvořen nový parametr klienta Rozpad kusovníku. Na dotaz je možné nechat kartu kusovníku rozpadnout na jednotlivé komponenty.
 • Objednávky - Řádky - doplněno nové tlačítko pro možnost importu řádek z CSV (ve stejné struktuře jako import v Zakázkách) včetně importu karet variant.

Zakázky

 • Zakázky - Řádky - tlačítko pro import řádků z CSV - rozšířeno o možnost importu karet variant.

Mzdy

 • Katalog státních svátků - aktualizace pro rok 2018! Bez spuštění této aktualizace nezpracovávejte mzdy za období 2018/03 z důvodu chybějících svátků v pracovním kalendáři!
 • Uzávěrka měsíce - program nově kontroluje, zda mají všichni zaměstnanci ve stavu vyplněné rodné číslo. Pokud vyplněné není, není možné uzávěrku spustit a tím pádem je nutné nejprve rodné číslo doplnit do karty zaměstnance. V případě, že rodné číslo neznáte, doporučujeme zde zadat datum narození (např. ve formátu RRMMDD). V případě, že neznáte ani datum narození, pak je vhodné do této položky vyplnit kód zaměstnance.
 • Katalog zaměstnanců - do browseru doplněny sloupce ze záložky Personální údaje: Zaměstnání, Profese, Platová třída.
 • Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz/005 - Potvrzení o zaměstnání - doplněny údaje o délce pracovněprávního vztahu a tabulka Zákonných srážek ze mzdy.
 • Výpočty - Platby - Úprava tvorby bankovního příkazu. Po výběru bankovního účtu se uplatní příznak z definice bankovního účtu Splatnost pouze v pracovní dny.
 • Katalog zaměstnání - doplněn příznak Aktivní.

Katalogy

 • Nový modul GDPR - Evidence souhlasů. Nový katalog Druhy souhlasů - možnost obecného nadefinování různých druhů souhlasů, tj. druhů zpracovávaných osobních údajů včetně definice plného znění souhlasu, zpracovatele, místa uložení souhlasu, délky platnosti souhlasu, apod. Nový browser Evidence souhlasů - samotná evidence udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů (tj. příslušných druhů souhlasů) ze strany zákazníka - tj. firmy či kontaktu v katalogu firem, pracovníka nebo zaměstnance na příslušnou dobu (platnost od-do) s možností uvedení způsobu získání souhlasu či přiložení přílohy.
 • Katalog frází - text rozšířen z jednoho řádku na víceřádkový.
 • Katalog pracovníků - doplněn příznak Aktivní.
 • Katalog statusů firem - doplněna nová položka barva.

Parametry

 • Parametry klienta - Ostatní - EET - nový parametr Neodesílat platby platební kartou (od 1.3.2018 již není povinností odesílat platby platební kartou). Parametr platí pro způsoby úhrady: platební kartou a PayPal.
 • Parametry klienta - Akce, Výroba a servis - nové parametry pro 4 různé stavy a obarvení browseru výrobních a servisních zakázek (sloupec Kód).

Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 11565 - 11604)

26.1.2018: Aktualizace SlimOffice 5.0 (11604)

Aktualizace obsahuje novou legislativu pro zpracování mezd od 1.1.2018!

Prodej

 • Faktury vydané - nové tiskové sestavy FaktVy/211 - Dodací list včetně částek v angličtině a FaktVy/212 - Dodací list bez částek v angličtině.
 • Zálohové listy vydané - propojeno s automatickým pořízením výdejky zboží. Do řad ZLV doplněna možnost vyplnění řady VZ a kódů výdeje.

 Sklady

 • Pohyby zboží - browser a tiskové sestavy - do filtru doplněna nová položka Příjemce.
 • Pohyby zboží - Pořízení výdejky - vytvořena nová funkce Výdejka k zálohovému listu.
 • SPC=Půjčovna: Karta zboží - rozšířena záložka Dispozice-Půjčovna - od zadaného data se zobrazuje 10 řádek (vždy datum o den výše). Upraveno posuzování půjčeného zboží, které je: 1) k dnešnímu dni nevrácené 5 a více dní, ačkoliv mělo být vráceno, 2) k zadanému datu nevrácené (může a nemusí mít příznak Půjčeno), ale jeho termín půjčení od a do je v rozmezí zadaného datumu.

 Mzdy

 • Zaměstnanci - Dávky NP - zaveden nový typ dávky Otcovská poprodní péče, platná od 1.2.2018.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - doplněna sada nových tiskových sestav pro rok 2018: MzKz18/007-Potvrzení o zdanitelných příjmech, MzKz18/008-Potvzení o zdanitelných příjmech pro DPP a srážkovou daň, MzKz18/013-Prohlášení k dani, MzKz18/014-Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (použije se poprvé až pro roční zúčtování za 2018), MzKz18/017-Potvrzení o uplatňování slevy na děti, MzKz18/018 - Oznámení plátce daně, MzKz18/019-Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou, MzKz18/020-Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, MzNemoc18/001-Příloha k žádosti (NEMPRI16), MZNemoc18/002-Příloha k žádosti (NEMPRI15), MzNemoc18/003-Příloha k žádosti od 1.2.2018 (NEMPRI17).
 • Výpočty - Výpočet mezd - od 1.1.2018 upraven výpočet srážkové daně příjmů do 2.500 Kč v případech, kdy poplatník nepodepsal prohlášení k dani.
 • Výpočty - Výpočet mezd - záložka Dávky NP - rozšířeno o nový typ dávky Otcovská poprodní péče (platné od 1.2.2018).
 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - nová tisková sestava MzOSSZ18/001-Přehled o výši pojistného.
 • Tiskové sestavy - Přehled dávek nemocenského pojištění - rozšířeno o tisk nové dávky Otcovská poporodní péče.
 • Výpočty - Vyúčtování daně - Zaměstnanci - nová tisková sestava MzRVD17/001 - Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování srážkové daně - nové tiskové sestavy MzVSRD17/001-Vyúčtování srážkové daně, MZVSRD17/002 - Příloha.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování daně ze závislé činnosti - nové tiskové sestavy MzVD17/001-Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MZVD17/002-Příloha č.1, MZVD17/003-Příloha č.3, MZVD17/004-Příloha č.4.
 • Ostatní - Parametry výpočtu - záložka Daň - zaveden nový parametr pro srážkovou daň: Základ do 2.500 Kč.

 Katalogy

 • Katalog firem - v případě, že se nevyplní položka DIČ, tak se automaticky odškrtne položka Plátce DPH.

Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 11471 - 11564)

22.12.2017: Aktualizace SlimOffice 5.0 (11564)

Upozornění: aktualizaci 11564 je možné spustit na verzi 11470 a vyšší

Prodej

 • Faktury vydané - do tiskové sestavy FaktVy/006 doplněn tisk QR kódu pro platbu. Podmínkou vygenerování QR kódu do sestavy je vyplnění položky IBAN do katalogu bankovních účtů (Banka - Katalogy - Bankovní účty).
 • Tiskové sestavy - Faktury vydané - Export pohledávek - do filtru doplněny položky Země odběratele a Země příjemce.
 • Faktury vydané - Urgence - vytvořen a napojen filtr.
 • Browsery dokladů (FV, Prodejky, ZLV, Ostatní pohledávky) - doplněn nový sloupec Částka bez DPH.

 Nákup

 • Browsery dokladů (FD, ZLD, Ostatní závazky) - doplněn nový sloupec Částka bez DPH.
 • SPC=Workflow - v broseru dokladů zobrazen nový sloupec Stav dokladu WorkFlow.
 • Ostatní závazky - nové tiskové sestavy OstZav/020 - Likvidační list ostatního závazku - údaje z rozpisu DPH a OstZav/021 - Likvidační list ostatního závazku - údaje z rozpisu DPH A5.
 • Parametry klienta - Nákup - položka pro definici splatnosti nově rozšířena na jednotlivé druhy dokladů: FD, ZLD, OZ.
 • SPC=splátkový kalendář - do detailu jednotlivých splátek doplněna řada a číslo souvisejícího bankovního příkazu. Při uhrazení bankovního příkazu (po ručním vyplnění datumu úhrady) se splátka označí jako uhrazená. Doklad se splátkami, které mají vyplněnou řadu a číslo bankovního příkazu nebo jsou uhrazené se nenabízí pro tvorbu dalšího bankovního příkazu.

 Sklady

 • Pohyby zboží - filtr pro browser a tiskové sestavy rozšířen o položku Výkon.
 • Pohyby zboží - Pořízení průběžky - nová funkce: Příjemka zboží + Skladová příprava výdeje.
 • Tiskové sestavy - tisková sestava Kolik objednat - filtr rozšířen o položku Má pohyby v období (tj. v zadaném období podle kterého se posuzuje skladová potřeba).
 • Šarže - úprava řazení šarží v browseru, v seznamu šarží v pohybech zboží a skladové přípravě a na kartě zboží. Dosud se řazení provádělo sestupně podle sloupců Expirace, Řada/číslo posledního příjmu. Nově se řazení provádí vzestupně.
 • Ostatní - Export/Import - nové formáty pro Přiřazení obrázků, specifikací a kategorií ke kartám zboží. Zcela změněna struktura CSV souborů! Ze starého exportu a importu zachovány sloupce zbozi, ean, nazev a obj_cislo. Nově doplněný sloupce s číslem ID přílohy nebo ID kategorie. Jako hodnota ve sloupci se exportuje pořadí. Pokud je v hodnotě uvedeno písmeno D, tak se importem daná příloha či kategorie vymaže. Sloupec specifikace_text zůstal zachován - pokud existuje, vytvoří se příloha specifikace s textem v hodnotě tohoto sloupce.
 • Karta zboží - funkce Rozkopírování specifikací, obrázků a parametrů pro karty zboží. Na nový parametr klienta - Ostatní - eShop "Rozkopírování obrázků, specifikací a parametrů dle shodných základů kódu varianty" se dle zadání v kartě zboží, která má vyplněný základ kódu varianty překopírují specifikace, obrázky a parametry do všech ostatních karet, které mají položku základ kódu varianty stejný se vzorovou kartou.
 • Katalogy - Sortimentní skupiny - rozšířeno o novou záložku Parametry s možností definovat parametry, které mají typ dokladu Karta zboží a podtyp příslušnou sortimentní skupinu. V detailu Karty zboží se v režimu Nový nebo Kopie po dotažení sortimentní skupiny zobrazuje dotaz, zda dotáhnout také parametry. V režimu Editace Karty zboží je možné parametry ze sortimentní skupiny dotáhnout pomocí nového tlačítka Převzít parametry ze sortimentní skupiny. V případě změny sortimentní skupiny se při ukládání smažou hodnoty parametrů pro původní sortimentní skupinu, která již není v kartě zboží vyplněna.

Zakázky

 • Nové parametry uživatele pro Výrobní a servisní zakázky: "Automaticky doplňovat datum zadání" - při povolení se automaticky nastaví datum zadání na datum pořízení. "Nadřazená akce povinná" (Ano/Ne/Dotaz).

Mzdy

 • Nové parametry výpočtu pro rok 2018. Poznámka: uzávěrku mzdového období 2017/12 je nutné spustit na této aktualizaci programu se zavedenými parametry pro rok 2018!
 • SPC=Veřejné služby a správa - nové platové tabulky od 1.11.2017.

Katalogy

 • Katalog firem - CreditcheckList - doplněno nové tlačítko, pomocí kterého se provede spojení s placenou webovou službou CreditCheckList - report s podrobnými informacemi o kredibilitě firem. Více informací na http://info.creditcheck.cz/display/MAN/CreditCheckList+web+CZ
 • Servisní funkce - Záměna kódu akce - nově umoženo sloučení kódu akce.

Parametry a servis

 • Parametry uživatele - EET - nový parametr "Při ukončení programu upozorňovat na neodeslané doklady do EET" s možností nastavení upozornění na neodeslané doklady uživatele nebo všechny doklady (všech uživatelů).
 • Parametry formulářů - rozšířeno o možnost nastavení v Režimu editace: Vše (platí pro všechny typy Nový, Kopie, Editace, Náhled) nebo Nový, Kopie, Editace, Náhled.
 • Parametry uživatele - nová záložka E-mailing - doplněny parametry pro zabezpečené spojení se SMTP serverem. Současně doplněna i možnost nastavení Předmětu a textu e-mailingové zprávy u FV, FD, ZLV, ZLD, OP, OZ, Prodejek, Zakázek, Objednávek, Mezd, PZ, Urgencí a AODV. Předmět a text e-mailu se nyní skládá z nastavení parametrů klienta + nastavení z parametrů uživatele.
 • E-mailing - rozšíření e-mailingu o možnost zaslání jako skrytou kopii.

Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 11412 - 11470)

27.9.2017: Aktualizace SlimOffice 5.0 (11470)

Upozornění: bez spuštění této aktualizace nebude možné provést další aktualizace (vyšší jak verze 11470)!

Prodej

 • Nová funkce pro export a import FV nebo ZLV ve formátu ISDOC (SPC=EDI (ISDOC)) včetně napojení na e-mailing. Export se provádí z browseru dokladů (ikona Export ISDOC XML). Import je možný z Prodej - Ostatní - Import z ISDOC XML nebo Hromadný import z ISDOC XML. Pro import vytvořeny parametry klienta (převodový můstek). Imporují se pouze vložené doklady. Přes e-mailing (jednotlivě i hromadně) je možné odeslat soubor ve formátu ISDOC XML.
 • Browser dokladů FV, Prod, ZLV, OP - doplněn nový sloupec Pohyb zboží.
 • Prodejky - nová tisková sestava Prod012 - Prodejka úzká s logem.
 • Tiskové sestavy - Kniha dokladů - vytvořena nová tisková sestava KnihaDok008 - Doklady dle sazeb DPH.
 • Tiskové sestavy - Výpis neplatičů .... tisková sestava Výpis neplatičů/věřitelů - doplnit součet za sloupec Zádržné/pozastávka po firmách + za celou sestavu

 Nákup

 • Nová funkce pro export a import FD nebo ZLD ve formátu ISDOC (SPC=EDI (ISDOC)) včetně napojení na e-mailing. Export se provádí z browseru dokladů (ikona Export ISDOC XML). Import je možný z Nákup - Ostatní - Import z ISDOC XML nebo Hromadný import z ISDOC XML. Pro import vytvořeny parametry klienta (převodový můstek). Přes e-mailing (jednotlivě i hromadně) je možné odeslat soubor ve formátu ISDOC XML.
 • Browser dokladů FD, ZLD, OZ - doplněn nový sloupec Pohyb zboží.

 Sklady

 • Katalog zboží a služeb - nová funkčnost pro dotahování sortimentní skupiny na kartě zboží v souvislosti s cenami. Do sortimentní skupiny doplněna volba Vždy uplatňovat marži. Při zaškrtnutí se nastaví zadávání marží a dotáhnou se nastavené marže (případně i nulové). Pokud příznak není zaškrtnutý, nevyplněné (nulové) marže se neuplatní, vyplněné se uplatní vždy.

Zakázky

 • Výrobní a servisní zakázky (SPC= Komisní sklady) - na záložce Řádky doplněna nová položka Výchozí NC. Současně vytvořena nová funkce (tlačítko v browseru) pro Vytvoření PZ, kdy se výrobní/servisní zakázka překlopí do příjemky zboží a do položky Nákupní cena se zkopíruje vyplněná Výchozí NC.

Majetek

 • Karta majetku - při funkci kopie záznamu se nově nekopíruje záložka Rozpis pořizovací ceny.

Mzdy

 • Statistika - ISPV - do souboru MP.txt doplněny nové položky NAZPOZ - Název pracovní pozice a OBORVZD - Obor vzdělání. NAZPOZ se dotahuje z karty zaměstnance ze záložky Personální údaje, z položky Profese. Pro položku OBORVZD dosud nejsou známy číselníky a proto se zatím vykazuje prázdná. Dle Sdělení MPSV zatím nebude tato položka sbírána.
 • SPC=Veřejné služby a správa - doplněny nové platové tabulky, platné od 1.7.2017.

Katalogy

 • Katalog firem - Karta firmy - rozšíření funkce CreditCheck - doplněna pole pro zobrazování aktuálního a předchozího stavu (při změně stavu). Současně bylo doplněno nové zaškrtávadlo Prověřeno, pro možnost ručního označení firem, u kterých si uživatel stav prověří.
 • Katalog firem - Skupiny firem - doplněna možnost hromadného vkládání pomocí nové ikony.
 • Katalog firem - Kontakty - záložka Skupiny - doplněna možnost pro hromadné vkládání skupin kontaktů pomocí nové ikony.
 • Akce - vytvořena nová záložka Obecné informace, kde se zobrazují související obecné informace včetně možnosti zadávání, filtrování a tisku.