Novinky v programu SlimOffice 5.0 (build 10891 - 10950)

29.1.2016: Aktualizace SlimOffice 5.0 (10950)

Aktualizace obsahuje především zpracování kontrolního hlášení a změny v oblasti Mzdy pro rok 2016.

Prodej

  • Pořízení vloženého dokladu (FV, Prodejka, ZLV, OP) kopií - nově se provádí kopírování položky variabilní symbol.
  • Formuláře dokladů (FV, Prodejka, ZLV, OP) - Hlášení DPH - doplněna nová položka Nezahrnovat do kumulativního součtu (tj. do oddílu A.5 kontrolního hlášení). Tento příznak je potřeba zaškrtnout v případě pořizování jednotlivých splátek či plateb (nepřesahujících částku 10.000 Kč včetně DPH), plynoucích na základě souhrnného daňového dokladu (např. splátkového či platebního kalendáře), který v součtu všech splátek přesahuje částku 10.000 Kč včetně DPH.
číst dál >>

Upozornění na změny v kontrolním hlášení

Upozornění na změny v kontrolním hlášení

Dne 10.2.2016 Finanční správa aktualizovala "Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH". Na těchto změnách v současné době intenzivně pracujeme a v nejbližších dnech vydáme aktualizaci programu SlimOffice.

Více informací: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/aktuality/2016

Aktualizace Pokynů k vyplnění kontrolního hlášení

Číst dál >>

Způsob zpracování Kontrolního hlášení v programu SlimOffice

Způsob zpracování jednotlivých oddílů kontrolního hlášení v programu SlimOffice

Obecná pravidla

  • Načítání dokladů se provádí z dokladů v Prodeji, Nákupu a Pokladně a rozhodujícím kritériem je vyplnění příslušného kódu plnění DPH.
  • DIČ odběratele/dodavatele, Identifikace dodavatele/odběratele (VAT ID) se dotahuje vždy z příslušného dokladu.
  • Evidenční číslo daňového dokladu se dotahuje z položky Evidenční číslo.
  • DUZP, DPPD, DUP se dotahuje z položky DUZP pro kontrolní hlášení na záložce Hlášení DPH z příslušného dokladu.
číst dál >>

Pokladní doklady ve SlimOffice ve vazbě na kontrolní hlášení

Pokladní doklady ve SlimOffice ve vazbě na kontrolní hlášení

Obecná pravidla

  • Doklady nad 10.000 Kč včetně DPH, které se mají vykázat v kontrolním hlášení v oddílech A.4. nebo B.2. je nutné zaevidovat jako samostatný příjmový či výdajový pokladní doklad. V takovém případě je zapotřebí vyplnit údaje o firmě (včetně DIČ), evidenční číslo dokladu na všech řádcích, kódy plnění DPH a samozřejmě i příslušné datumy.
číst dál >>